Cennik

. Cena miesięcznego wynagrodzenia za usługę jest ustalana w drodze negocjacji indywidualnie z każdym klientem po zapoznaniu się z rodzajem i wielkością zlecenia.

Poniżej podajemy orientacyjne/przykładowe ceny:

*cenny podane są w kwocie netto

- Pełna księgowość od 500 zł
- Księga przychodów i rozchodów od 150 zł
- Rozliczenia roczne od 30 zł
- Obsługa płac od 25 zł za pracownika
- Bilans: w wysokości jednomiesiecznego wynagrodzenia za obsługę księgową firmy.